Jdi na obsah Jdi na menu
 


 Tohle jsou epizody Futuramy.

Jsou v angličtině i v češtině.            

Každý díl je tu napsaný 2x    ( jednou anglicky a jednou česky.)

Takže se můžete dívat v anglickém jazyce a taky v českém.

Hezkou podívanou !!!           

                   

 ...1.séria

1. 1x01 Space Pilot 3000 LQ HQ
    Vesmírný pilot LQ HQ
2. 1x02 The Series Has Landed LQ HQ
    Na měsíc a dál LQ HQ
3. 1x03 I Roommate LQ HQ
    Nejlepší přítel robota LQ HQ
4. 1x04 Love's Labour's Lost In Space LQ HQ
    Marná vesmírné lásky snaha LQ HQ
5. 1x05 Fear of a Bot Planet LQ HQ
    Útěk z Planety robotů LQ HQ
6. 1x06 A Fishful of Dollars LQ HQ
    Konzerva za všechny prachy LQ HQ
7. 1x07 My three suns LQ HQ
    Má tři slunce LQ HQ
8. 1x08 A Big Piece of Garbage LQ HQ
    Drtivý odpad LQ HQ
9. 1x09 Hell Is Other Robots LQ HQ
    Peklo jsou ti druzí roboti LQ HQ

...2. séria

 

10. 2x01 A Flight To Remember LQ HQ
    Zkáza Titaniku LQ HQ
11. 2x02 Mars University LQ HQ
    Marťanská univerzita LQ HQ
12. 2x03 When Aliens Attack LQ HQ
    Den závislosti LQ HQ
13. 2x04 Fry and the Slurm Factory LQ HQ
    Fry a továrna na Slurm LQ HQ
14. 2x05 I Second That Emotion LQ HQ
    Citové pouto LQ HQ
15. 2x06 Brannigan Begin Again LQ HQ
    Brannigan vrací úder LQ HQ
16. 2x07 A Head in the Polls LQ HQ
    Do voleb hlava nehlava LQ HQ
17. 2x08 Xmas Story LQ HQ
    První společné V. V. ce LQ HQ
18. 2x09 Why Must I Be A Crustacean in Love? LQ HQ
    Zamilovaný korýš LQ HQ
19. 2x10 Put Your Head On My Shoulder LQ HQ
    Mám tě po krk LQ HQ
20. 2x11 Lesser of Two Evils LQ HQ
    To menší zlo LQ HQ
21. 2x12 Raging Bender LQ HQ
    Zuřící Bender LQ HQ
22. 2x13 A Bicyclops Built for Two LQ HQ
    O původu kyklopů LQ HQ
23. 2x14 How Hermes Requisitioned His Groove Back LQ HQ
    Ve spárech byrokracie LQ HQ
24. 2x15 A Clone of My Own LQ HQ
    To je on, můj klon LQ HQ
25. 2x16 The Deep South LQ HQ
    Bájné město Atlanta LQ HQ
26. 2x17 Bender Gets Made LQ HQ
    Mafián Bender LQ HQ
27. 2x18 The Problem with Popplers LQ HQ
    Trable s poplíky LQ HQ
28. 2x19 Mother's Day LQ HQ
    Den Matky LQ HQ
29. 2x20 Anthology of Interest I LQ HQ
    Krajně mezní příběhy LQ HQ

 

...3. séria

 

30. 3x01 The Honking LQ HQ
    Kvílení autodlaků LQ HQ
31. 3x02 War Is The H-Word LQ HQ
    Zachraňte vojína Bendera LQ HQ
32. 3x03 The Cryonic Woman LQ HQ
    Jak ztratit holku za 1000 let LQ HQ
33. 3x04 Parasites Lost LQ HQ
    Vyhnání z Frye LQ HQ
34. 3x05 Amazon Women in the Mood LQ HQ
    Amazonky to chtějí taky LQ HQ
35. 3x06 Bendless Love LQ HQ
    Láska Benderovská LQ HQ
36. 3x07 The Day the Earth Stood Stupid LQ HQ
    Tahle země není pro blbý LQ HQ
37. 3x08 That's Lobstertainment LQ HQ
    Humrův humor LQ HQ
38. 3x09 The Bird-bot of Ice-catraz LQ HQ
    Bender mezi tučňáky LQ HQ
39. 3x10 The Luck of the Fryrish LQ HQ
    Víc neštěstí, než rozumu LQ HQ
40. 3x11 The Cyber House Rules LQ HQ
    Tucet sirotků LQ HQ
41. 3x12 Insane in the Mainframe LQ HQ
    Roboti musejí být šílení LQ HQ
42. 3x13 Bendin' In The Wind LQ HQ
    Zpívání všechny chmury nahání LQ HQ
43. 3x14 Time Keeps On Slippin' LQ HQ
    Tak skáče čas LQ HQ
44. 3x15 I Dated A Robot LQ HQ
    Nebezpečné robo-známosti LQ HQ

 

...4. séria

 

45. 4x01 Roswell That Ends Well LQ HQ
    Rozval Roswell LQ HQ
46. 4x02 A Tale Of Two Santas LQ HQ
    Dva Santové tankují super LQ HQ
47. 4x03 Anthology Of Interest II LQ HQ
    Krajně mezní příběhy LQ HQ
48. 4x04 Love And Rocket LQ HQ
    Valentýnská odysea LQ HQ
49. 4x05 Leela's Homeworld LQ HQ
    O původu Leely LQ HQ
50. 4x06 Where the Buggalo Roam LQ HQ
    Pod kopyty bugolů LQ HQ
51. 4x07 A Pharaoh To Remember LQ HQ
    Pracant egyptský LQ HQ
52. 4x08 Godfellas LQ HQ
    Božský Bender LQ HQ
53. 4x09 Futurestock LQ HQ
    Burza bezcenných papírů LQ HQ
54. 4x10 A Leela of Her Own LQ HQ
    Liga výjimečných břídilů LQ HQ
55. 4x11 30% Iron Chef LQ HQ
    Železný kuchař LQ HQ
56. 4x12 Where No Fan Has Gone Before LQ HQ
    Kam se dosud žádný fanoušek nevydal LQ HQ

 

...5. séria

 

57. 5x01 Crimes of the Hot LQ HQ
    Nikdo to rád horké LQ HQ
58. 5x02 Jurassic Bark LQ HQ
    Čtyři z rakety a pes LQ HQ
59. 5x03 The Route Of All Evil LQ HQ
    Juniorské mistrovství zla LQ HQ
60. 5x04 A Taste Of Freedom LQ HQ
    Jak chutná svoboda LQ HQ
61. 5x05 Kif Gets Knocked Up a Notch LQ HQ
    Zbouchnutej LQ HQ
62. 5x06 Less Than Hero LQ HQ
    Temný raubíř LQ HQ
63. 5x07 Teenage Mutant Leela's Hurdles LQ HQ
    Leela běží o životy LQ HQ
64. 5x08 The Why of Fry LQ HQ
    Fryův smysl života LQ HQ
65. 5x09 The Sting LQ HQ
    Žihadlo LQ HQ
66. 5x10 The Farnsworth Parabox LQ HQ
    Krabice do neznáma LQ HQ
67. 5x11 Three Hundred Big Boys LQ HQ
    Tři sta babek LQ HQ
68. 5x12 Spanish Fry LQ HQ
    Afryodisiakum LQ HQ
69. 5x13 Bend Her LQ HQ
    Benderové nepláčou LQ HQ
70. 5x14 Obsoletely Fabulous LQ HQ
    Ztraceno v upgradu LQ HQ
71. 5x15 Bender Should Not Be Allowed On TV LQ HQ
    Bendera by měli v televizi zakázat LQ HQ
72. 5x16 The Devil's Hands are Idle Playthings LQ HQ
    Smlouva s Roboďáblem LQ HQ

 

...filmy

 

1. Bender's Big Score 1 2 3 4
2. The Beast with a Billion Backs 1 2 3 4
3. Bender's Game 1 2 3 4
4. Into the Wild Green Yonder 1      
zdroj : www.futurama.sk